Üyelik ve Gizlilik Politikamız

Bu sözleşme içerisinde;

 • Üye Aydınlatma Metni
 • Üyelik, Gizlilik Sözleşmesi ve Web Sitesi Kullanım Şartları
 • Kişisel Verilen Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Metni
 • Elektronik Ticari İleti Kuralları (ETK) ve Bilgilendirme Metni

bulunmaktadır. “Üyelik Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.” ibaresini işaretleyerek bu metinlerin tamamını kabul etmiş sayılırsınız. Bu sebeple sözleşmemizin tamamını okumanız anlaşmamız şeffaflığı açısından önem arz etmektedir.

Göktuğ Soyer – New Benedict Üye Aydınlatma Metni

Göktuğ Soyer – New Benedict (“New Benedict”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, New Benedict üyeliğiniz kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

A. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ 
https://www.newbenedict.com/ web sitesi veya New Benedict mobil uygulaması üzerinden üye olmanız halinde kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 
1.    Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi  
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi ve mobil uygulama içerisindeki elektronik formlar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2.    İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: E-posta Adresi, Ev Adresi, Telefon Numarası 
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi ve mobil uygulama içerisindeki elektronik formlar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3.    Müşteri İşlem Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: Talep/Şikayet Bilgileri, Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Üyelik Numarası, Müşteri Yorumları
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi, mobil uygulama, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler ve çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

4.    İşlem Güvenliği 

 • İşlenen Kişisel Veriler: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Kimlik Doğrulama Bilgileri, İnternet Erişim Kayıt Log Bilgileri, Çerez Kayıtları 
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk i?şlerinin takibi ve yürütülmesi; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi maçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ile “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi, mobil uygulama, çerezler, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5.    Pazarlama Bilgileri 

 • İşlenen Kişisel Veriler: Alışveriş geçmişi bilgileri; anket yanıtları; kişisel yorum, tercih, zevk ve beğeniler; çerez kayıtları; kampanya çalışması, profilleme ve segmentasyon elde edilen bilgiler; kişiselleştirilmiş pazarlama bilgileri. 
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi, mobil uygulama, çerezler, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

6.    Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri 

 • İşlenen Kişisel Veriler: Çağrı Merkezi Ses Kayıtları 
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi; firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, 

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yu?ru?tu?lmesi, talep ve şikayetlerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi  amaçlarıyla İş Ortakları’na, Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na

  aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, New Benedict web sitesi veya mobil uygulama üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız halinde, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, New Benedict adına sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurt dışına aktarılacak ve sayılanlar dışında diğer 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak New Benedict’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz;

 • Islak imzalı talep dilekçesi ile kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte, “Gesi Fatih Mh. Şehit Namık Durmaz Sk. Kamanlıoğlu A Blok, No: 5/25 Melikgazi/Kayseri” adresine bizzat veya posta yoluyla başvurarak,
 • İlgili Kişi tarafından New Benedict’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden “info@newbenedict.com”  adresimize mail göndererek,

  New Benedict’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Göktuğ Soyer – New Benedict Üyelik, Gizlilik Sözleşmesi ve Web Sitesi Kullanım Şartları

1.Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

İşbu Üyelik Sözleşmesi “Gesi Fatih Mh. Şehit Namık Durmaz Sk. Kamanlıoğlu A Blok, No: 5/25 Melikgazi/Kayseri” adresinde mukim GÖKTUĞ SOYER – New Benedict (New Benedict) ile www.newbenedict.com internet sitesine üye olan kullanıcısı (“Üye”) arasında web sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyelikten faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. New Benedict, iş bu sözleşmede belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, veya Üye’den, e-posta göndermek suretiyle onay alarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Taraflara ait Hak ve Yükümlülükler:

2.1 Üye, www.newbenedict.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin yasal olarak doğru ve güncel olduğunu, kişisel verileri ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri derhal New Benedict’e yazılı olarak, www.newbenedict.com internet sitesi üzerinden veya New Benedict iletişim numarası 0544 960 11 33 numaralı telefon üzerinden bildireceğini, New Benedict’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal karşılayacağını beyan, taahhüt ve kabul eder. Üye yanlış bilgi vermesi halinde sözleşmenin New Benedict tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul etmektedir. 

2.2 Üye, New Benedict tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşamaz ve üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından New Benedict’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, New Benedict’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır. 

2.3 Üye, www.newbenedict.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuata riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 

2.4 New Benedict, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya New Benedict web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

2.5 Üye, www.newbenedict.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

2.6 Üye tüm hakları New Benedict‘e ait olan ve www.newbenedict.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 

2.7 New Benedict, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.newbenedict.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden New Benedict’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

2.8 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

2.9 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, New Benedict’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, New Benedict’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.10 www.newbenedict.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, elektronik ticari ileti izni vermesi halinde New Benedict ve New Benedict markası altında hizmet veren ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu kapsamda pazarlama analiz çalışmaları yapılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.newbenedict.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda kendilerine daha iyi bir hizmet sunulması ve yukarıdaki sayılan amaçlarla toplanmasına, New Benedict ve New Benedict markası altında hizmet veren tüm şirketler ile paylaşılmasına, New Benedict ve New Benedict markası altında hizmet veren tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de elektronik ticari ileti izni kapsamında verilerin toplanmasına, New Benedict ve New Benedict markası altında hizmet veren tüm şirketler ile paylaşılmasına, New Benedict ve New Benedict markası altında hizmet veren tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını New Benedict ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini New Benedict müşteri hizmetlerine info@newbenedict.com üzerinden iletebilir veya newbenedict.com internet sitesinde üye girişi yaptıktan sonra “Profilim” kısmında değişiklik yapabilir . 

2.11 New Benedict, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakım, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

2.12 New Benedict, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktiviteleri planlamak, kişiye özel pazarlama (segmentasyon, profilleme vb.) yapabilmek amacıyla için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin alışveriş tercihleri gibi kişisel bilgilerini kullanabilir. New Benedict, üyenin www.newbenedict.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 

2.13 New Benedict, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye New Benedict web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.14 New Benedict’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda New Benedict’in hiçbir sorumluluğu yoktur. 

2.15 www.newbenedict.com’un satışları stoklar ile sınırlıdır. www.newbenedict.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.newbenedict.com veya New Benedict mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.newbenedict.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.newbenedict.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.newbenedict.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.16 New Benedict ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.newbenedict.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

3. Uyuşmazlıkların Çözümü:

3.1 Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda New Benedict’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. New Benedict kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk hukuk mevzuatı uygulanacaktır.

3.3 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

4. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya New Benedict tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi

New Benedict, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

New Benedict sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece New Benedict bünyesinde kullanılmaktadır.

New Benedict, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın,  faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

New Benedict, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde, newbenedict.com internet sitesinde kullanılan çerezlere izin verilmesi halinde, site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, New Benedict müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla New Benedict iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Herhangi bir zamanda günlük email gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz emaillerin alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde New Benedict veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin New Benedict arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca newbenedict.com’ da kişisel bilgilerin ve hesabınızın güvenliği için tüm dünyada yüksek güvenlik sağlayan THAWTE SSL sertifikası ile 2048 bit şifreleme uygulanmaktadır. Bilgileriniz şifrelenerek 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. Ödeme işleminin de kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman sistemimize kaydedilmemektedir.
 

Veri sorumlusu New Benedict, üyelik kapsamındaki veri işleme faaliyetlerini, newbenedict.com adresinde yer alan Üye Aydınlatma Metninde belirtilen yöntem ve amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir. Üye, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Aydınlatma Metni içerisinde yer alan başvuru yöntemleriyle New Benedict’e başvurabilir.

New Benedict, üyelik işlemlerini yürütebilmek ve newbenedict.com adresinde yer alan hizmetleri sunabilmek için dünyanın çeşitli yerlerinde sunucuları bulunan …………… ile çalışmaktadır. New Benedict’in iş faaliyetlerini yerine getirirken kullandığı bulut hizmetleri altyapısı ……………. sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Üye olmanız halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin New Benedict adına sunucuları yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. New Benedict yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki hizmet sağlayıcıları ve altyapı tedarikçileri vasıtasıyla; üyelik işlemlerinin yürütülmesi, newbenedict.com adlı internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yer alan hizmetlerin sunulabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve otomatik yollarla yurt dışına aktarılabilecektir.

Üyelik kaydı sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizi newbenedict.com adresinde yer alan “Profil” ekranından güncelleyebilir, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin tercihlerinizi bu alandan güncelleyebilirsiniz.


Hergün: 08.00-22.00 arası
Her türlü sorunuz için;
info@newbenedict.com veya +90 (544) 960 11 33 no’lu telefonumuz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Göktuğ Soyer – New Benedict
Mevlana Mahallesi, Heves Caddesi, No: 18/79 Talas/Kayseri

Şartlar ve Koşullar

İade Politikamız

Web sitemizden satın aldığınız ürünleri teslim aldıktan sonra 30 gün içinde iade edebilirsiniz. Teslim edilmek tarihi bu sürenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

Şu koşullar tüm ürünler için geçerlidir: Ancak gönderildikleri durumda ve orijinal etiketlerine sahip oldukları takdirde iade edilmeleri koşuluyla kabul edilir. Hediye Kartları iade edilemez. Bazı ürünler sadece açılmamış, orijinal ambalajında ve kullanılmamış olmaları durumunda iade edilebilir. Bu ürünler aşağıda listelenmiştir;

 • Külotlar
 • Boxer Külotlar
 • Slip Külotlar
 • Mayolar

Gerekli koşullar yerine getirilmeden geri gönderilen, giyilmiş veya yıkanmış ürünler kabul edilmeyecektir. Ürünler yoğun kullanım dolayısıyla bozulduysa, bunları size geri göndermemiz söz konusu olabilir. İadelerinizi sistemde okuturken hata olmaması için ürünlerin iade etiketiyle eşleşmesi gerekir. Farklı siparişlerden çeşitli ürünler sipariş etmek istiyorsanız, lütfen bunları ayrı olarak paketlediğinizden emin olun.

Ürünü Nasıl İade Edebilirsiniz?

Bir sipariş (veya bir kısmı) kutuda bulunan faturası ile geri gönderilebilir. Ürünlerin orijinal kutusunda olması ve faturasının da gönderilmesi önemlidir.

Paketin Yurtiçi Kargo ile ……………….. anlaşma kodu ile tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Paket tarafımıza ulaşana kadar iade sorumluluğu müşteriye aittir. İade işlemi tamamlandığında bir e-posta bildirimi gönderilir. Para iadesi, bankanıza bağlı olarak 15 güne kadar tarafınızca firmamıza iletilecek olan IBAN numarasına Havale/EFT yoluyla gönderilecektir.

Geri Ödeme Politikamız

Bir para iadesinin hesabınıza yansıması, paketinizin depomuza gönderilmesinden sonra yaklaşık 15 iş günü sürebilir. Bu sürenin sonunda iade hala hesabınızda görünmüyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin! Yetkili temsilcimiz sonraki işlemler konusunda size yardımcı olacaktır.

Web Sitesi Kullanım Şartları

Genel

New Benedict, Göktuğ Soyer Şahıs Şirketi ‘nin tescilli markası olup www.newbenedict.com web sitesi ise New Benedict’in internet mağazasıdır. İşbu Web Sitesine (www.newbenedict.com) erişim, işbu Web Sitesinin kullanımı ile işbu Web Sitesi aracılığıyla ulaşılan ürünler ve hizmetler aşağıda verilen şartlara, koşullara ve duyurulara tabidir. Hizmetleri kullanmakla, tarafımızca zaman zaman değiştirilebilecek Hizmet Koşullarının tamamını kabul etmiş sayılırsınız. Hizmet Koşulları üzerinde yapılmış olabilecek değişikliklerden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Bu Web Sitesine erişim geçici süreliğine sağlanmış olup, Hizmetleri önceden haber vermeksizin geri çekme ve değiştirme hakkını saklı tutarız. Ne kadar süreliğine olursa olsun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple Web Sitesine erişilememesi New Benedict’in sorumluluğunda değildir. Zaman zaman Web Sitesinin belirli veya tüm bölümlerine erişimi kısıtlayabiliriz. New Benedict tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu Web Sitesinin Hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma veya değiştirme hakkına sahip olacaktır.

Yasaklar

Bu Web Sitesini kullanmanız veya bu Web Sitesi veya onun link oluşturduğu diğer siteler üzerindeki herhangi bir malzemeyi indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verileri veya diğer size ait malzemelere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan mesul olmayacağız.

Fikri Mülkiyet, Yazılım ve İçerik

Bu Web Sitesinde veya onun aracılığıyla size sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri mülkiyet hakları, New Benedict’in mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. New Benedict, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Yalnızca sizin kişisel kullanımınız için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Size sunulan veya işbu Web Sitesinde görünen hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamazsınız.

Şart Koşulları

Sipariş vermekle, ürünü aşağıdaki şart ve koşullar altında ve bunlara tabi olarak satın almayı teklif etmiş olursunuz. Bütün siparişlerde, ürünün mevcut olması ve sipariş bedelinin teyit edilmesi gereklidir. Dağıtıma çıkma süreleri ürünün mevcut olup olmamasına göre değişir ve teslimat süresine ilişkin verilen her türlü teminat veya beyan, Türkiye içinde sınırlı olup posta gecikmesi veya mücbir sebepler gibi bizim mesuliyetimizde olmayan sebeplerden dolayı gecikmelere tabidir. Ayrıntılı bilgi için Teslimat politikası duyurusunu okuyunuz. New Benedict ile sözleşme yapabilmek için 18 yaşın üzerinde olmanız ve kabul ettiğimiz bir banka tarafından verilmiş geçerli bir kredi kartı veya banka (debit) kartına sahip olmanız gerekir. Paypal ödeme yöntemi sitemizde kullanılmamaktadır. Kredi kartı veya banka (debit) kartı olmayan müşterilerimiz ‘kapıda nakit ödeme’ seçeneğinden yararlanabilir. New Benedict, tarafınızca yapılan herhangi bir isteği geri çevirme hakkını saklı tutar. Siparişiniz kabul edilirse e-posta ile size haber verilecektir. Sipariş verirken bize temin ettiğiniz tüm bilgilerin doğru, güncel  ve eksiksiz olduğunu, siparişi oluştururken kullandığınız kredi veya banka (debit) kartının yetkili kullanıcısı olduğunuzu ve malların maliyetini karşılamaya yetecek kadar para kaynağınızın olduğunu taahhüt etmiş olursunuz.

Fiyatlandırma ve Mevcut Olma Durumu

Sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünün fiyatına ilişkin bir yanlışlık yapıldığını tespit edersek, bu durumdan sizi mümkün olduğunca çabuk haberdar edecek ve size siparişinizi doğru fiyat üzerinden yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneği sunacağız. Size ulaşamamız durumunda siparişi iptal edilmiş olarak işleme alacağız. Siparişi iptal ederseniz ve ürünlerin ücretini ödemişseniz, ödediğiniz ücretin tamamı tarafınıza iade edilecektir. Uygulanabildiği durumlarda fiyatlara KDV dâhildir.

Ödeme

Kredi kartı ve Banka (Debit) Kart ile oluşturduğunuz siparişiniz alındığında, Ücret, direkt olarak kredi kartı/debit kartınızın borç hanesine geçecektir.

Hediye Çekleri

Hesap sahiplerine hediye çeki tanımlanabilir. Hediye çekleri yalnızca tanımlama yapılan hesaplardan yapılan alışverişler için geçerlidir. Hediye çekleri kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu Web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir.

İndirim / Promosyon Kodları

Zaman zaman işbu Web Sitesinden yapılan herhangi veya belirli bir alışverişte geçerli olmak üzere promosyon kodları da sunmaktayız. İndirim kodları kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu Web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Sorumluluk

Sitemiz aracılığıyla satın alacağınız ürünlere karşı sorumluluğumuz Satış Koşullarına tabidir. Sitemizin içeriğinin hazırlanmasında gereken her türlü ihtimam gösterilmiştir. Ancak, hatalar veya noksanlara veya sitemizde karşılaşabileceğiniz teknik sorunlara karşı sorumlu olmayacağız. Sitemizin içeriğinde bir yanlışlık olduğu haberini alırsak mümkün olan en kısa sürede bunu düzeltmeye çalışacağız. Sitemizle veya onun link oluşturduğu herhangi bir siteyle bağlantılı olarak sizin veya üçüncü bir tarafın edeceği zarar ve ziyan karşısında (sözleşmeden, ihmalden veya başka bir sebepten kaynaklanan) yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir mesuliyet kabul etmemekteyiz. Bu durum, sitemiz üzerinden satın aldığınız Ürünlere karşı sorumluluğumuzu etkilemez. İşbu Kullanım Koşulları yasal haklarınızı etkilemez.

Geçersizlik

Hizmet Koşullarının herhangi bir kısmı (size karşı mesuliyet kabul etmediğimiz hükümler de dâhil) uygulanamaz hale gelirse Hizmet Koşullarının diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağını kabul etmiş olursunuz.

Feragat

Bu şartları ihlal ederseniz ve dava açmamış isek, bu koşulları ihlal ettiğiniz başka bir durumda haklarımızı ve yasal yollarımızı kullanma hakkımız yine de olacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi İşbu şart ve koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak olup bu koşullarla bağlantılı bir ihtilaf veya hak iddiası olursa, söz konusu ihtilaf veya hak iddiası Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Şifre ve hesap güvenliği

Sitemizde kaydedilen verilerinize erişmek için hesap ve şifre bilgilerinizi (oturum açma bilgilerinizi) girmeniz gerekmektedir. Oturum açma bilgilerinizin ve hesabınız kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak sizin mesuliyetinizdedir. Oturum açma bilgileriniz konusunda endişeleriniz varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız derhal Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekir. Hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Virüsler, hackleme ve diğer suçlar

Kasten virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı veya kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı malzeme bulaştırarak sitemizi kötüye kullanmamalısınız. Siteye, sitenin depolandığı sunuya veya siteye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmemelisiniz. Hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla siteye saldırmamalısınız. İlgili yasaların ihlali halinde kanun uygulayıcı mercilere bildirilecek ve kimliğinizi açıklamak suretiyle onlarla işbirliği yapacağız. Böyle bir ihlalin olması durumunda siteyi kullanma hakkınız derhal sona erdirilecektir.

Şikayetler

www.newbenedict.com olarak müşterilerimizi her zaman için memnun etmeyi amaçlıyoruz. Fakat sitemizin veya sunduğumuz hizmetin herhangi bir yönünden memnun değilseniz ve şikâyette bulunmak istiyorsanız +90 (544) 960 11 33 numaralı müşteri hizmetleri numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Hizmet sağlayıcı ve tedarikçiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması İlişkin Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla Göktuğ Soyer – New Benedict (“New Benedict”)tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin olarak New Benedict Üye Aydınlatma Metni  tarafımca okunmuş ve kişisel verilerimin, üye olmam halinde, sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki hizmet sağlayıcıları ve altyapı tedarikçileri vasıtasıyla yurt dışına aktarılmasına ilişkin tarafıma bilgilendirme yapılmıştır. 

Kişisel verilerimin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla New Benedict’in sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri tarafından bu amaçlarla sınırlı olarak ve vereceğim rızama dayalı olarak işlenmesine ve yurtdışından bulunan sunucular vasıtasıyla yurtdışına aktarılmasına, New Benedict tarafından yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ile izin verdiğimi  beyan ederim.

ETK Bilgilendirme Metni

Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni Göktuğ Soyer – New Benedict (“New Benedict”) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni hazırlanmıştır. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz telefon ve e-posta gibi iletişim bilgileriniz, izin vermeniz halinde pazarlama iletişiminde kullanmak üzere; pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik iletilerin mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, SMS, e-posta dahil rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden gönderilmesi amaçlarıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun altıncı maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir. New Benedict tarafından kişisel verileriniz/verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda New Benedict‘in iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla New Benedict’in sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından bu amaçlarla sınırlı olarak ve açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve yurtdışından bulunan sunucular vasıtasıyla yurt dışına aktarılacaktır. KVKK’nın on birinci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.

Shopping Cart
Scroll to Top